Zawidowska „młodzieżówka” pożarnicza otrzymała dotację

ZAWIDÓW

You are currently viewing Zawidowska „młodzieżówka” pożarnicza otrzymała dotację

Najmłodsi druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie otrzymali dotację na doposażenie osobiste. Uzyskane środki w kwocie 2200 zł pozwoliły na zakup 18 eleganckich koszul strażackich wraz z emblematami. W nowej „wyjściowej” garderobie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza będzie reprezentować jednostkę w trakcie wszystkich uroczystościach miejskich. 

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarny. A umowy z jednostkami podpisane zostały z Komendantem Głównym PSP.

W nowej „wyjściowej” garderobie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zawidowa, która liczy 18 druhów będzie reprezentować jednostkę w trakcie wszystkich ważnych uroczystościach miejskich i patriotycznych – mówi opiekun najmłodszych strażaków, Prezes OSP Sebastian Stefański. Kwota uzyskanej dotacji to 2200 zł.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Źródło: zawodow.eu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama