Wydział Komunikacji informuje

W związku z informacjami medialnymi oraz licznymi zapytaniami, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu informuje: Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się dopiero w 2028 r. i potrwa do 2033 r. Szczegółowe terminy obowiązkowej wymiany zostaną określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Obecnie wymianie podlegają jedynie dokumenty, które straciły ważność […]

You are currently viewing Wydział Komunikacji informuje

W związku z informacjami medialnymi oraz licznymi zapytaniami, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu informuje:

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się dopiero w 2028 r. i potrwa do 2033 r.

Szczegółowe terminy obowiązkowej wymiany zostaną określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu.

Obecnie wymianie podlegają jedynie dokumenty, które straciły ważność bądź nastąpiła zmiana danych osobowych. Prawo jazdy należy również wymienić w przypadku zniszczenia dokumentu lub jego utraty.

Podstawa prawna art. 124 ust. 1 i ust 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 1212 ze zm.).

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama