Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu informuje

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WS – SP ZOZ po kompleksowym remoncie.

You are currently viewing Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu informuje

Zakończyliśmy kompleksowy remont pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WS – SP ZOZ przy ul. Staszica 5. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 607 000 zł. Sfinansowaliśmy je w całości pieniędzmi pochodzącymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 – 2025.

Poradnia mieści się w starej kamienicy, wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków, dlatego wszystkie prace remontowe wymagały niezwykłej staranności i były prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Po zleconych przez miasto wymianach podłóg, okien, instalacji elektrycznej i grzejników, po naprawach tynków i ścian działowych, renowacji drzwi, modernizacji toalet, poradnia będzie mogła przez kolejne lata dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta.

Źródło: facebook.com/rafal.gronicz

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama