Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu informuje

Informacja dotycząca realizacji zadania z budżetu państwa pn.: „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu-Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej” –umowa nr 1/2022/ZP Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski podpisał umowę z Powiatem Zgorzeleckim na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu-Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej”. […]

You are currently viewing Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu informuje

Informacja dotycząca realizacji zadania z budżetu państwa pn.: „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu-Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej” –umowa nr 1/2022/ZP

Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski podpisał umowę z Powiatem Zgorzeleckim na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu-Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej”.

Głównym celem zadania jest uruchomienie Ośrodka Radioterapii w Zgorzelcu i zapewnienia kompleksowego leczenia w zakresie chorób onkologicznych: chirurgii, chemioterapii i radioterapii.

W przypadku radioterapii niezmiernie istotna jest dostępność świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania chorego. Badania pokazały bezpośrednią korelację pomiędzy odległością od ośrodka radioterapii a niepodejmowaniem leczenia radioterapeutycznego. Uruchomienie Ośrodka Radioterapii w

Zgorzelcu ma bezpośredni wpływ na życie i zdrowie wielu pacjentów.
Wartość zadania wynosi łącznie: 31159050,00 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24800000,00 zł
Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 31.12.2022 r.

Źródło: SPZOZ w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama