W 2023 roku policjanci z nowymi legitymacjami

Od tego roku wprowadzono nowy wzór legitymacji służbowej policjanta obowiązujący w latach 2023 – 2026.

You are currently viewing W 2023 roku policjanci z nowymi legitymacjami

Data wprowadzenia do obrotu prawnego: 1 stycznia 2023 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 stycznia 2023 r.

Okres ważności dokumentu publicznego: 4 lata

Reklama

Opis dokumentu publicznego:

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną,
linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
element dyfrakcyjny DOVID,
tło reliefowe w postaci napisu POLICJA,
dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
mikrodruki,
elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
element zabezpieczający CLI,
tłoczenia powierzchni.

Awers:

tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;
w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
gwiazda policyjna,
NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026;
w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Rewers:

w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;
w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;
w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.
Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem (widzialne w świetle UV):

Źródło: policja.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama