Zobacz wszystkie artykuły Zinfo

Nowe limity już od 1 grudnia

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od grudnia 2022 r. będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów.