Sprawdź informacje o stanie swojego konta w ZUS

Jesteś przedsiębiorcą, pracodawcą? Możesz już sprawdzić na swoim koncie w PUE ZUS rozliczenie składek zapłaconych w 2022 rok.

You are currently viewing Sprawdź informacje o stanie swojego konta w ZUS

7 stycznia w całej Polsce ruszyło przekazywanie do ponad 3,1 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach. Płatnik z zamieszczonej na koncie informacji, dowie się, czy ma w ZUS nadpłatę, niedopłatę, czy też jego saldo zerowe.

Podana jest również informacja, w jakiej wysokości płatnik przekazał wpłaty w roku 2022 i jakie należności zostały nimi rozliczone. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

– Sprawdzenie stanu swojego konta jest bardzo łatwe. Wystarczy zalogować się do swojego konta na platformie internetowej PUE ZUS żeby sprawdzić stan rozliczeń z nami – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W 2022 roku 55,2 tys. aktywnych, dolnośląskich firm miało na swoich kontach zadłużenie, w tym na terenie legnickiego oddziału ZUS 8,3 tys., wałbrzyskiego 13,7 tys. i wrocławskiego 33,2 tys.
Rzeczniczka wyjaśnia, że roczna informacja o stanie konta jest przygotowywana po to żeby osoba prowadząca firmę wiedziała czy na koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero.

– W każdej informacji jest podana łączna kwota wpłat przekazanych do ZUS w minionym roku oraz jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Ci płatnicy, którzy mają z nami podpisany układ ratalny z rozliczenia dowiedzą się, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zapewnia, że jeżeli jednorazowa spłata długu przekracza możliwości finansowe właściciela firmy, może on wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty.

– W tym celu wystarczy skontaktować się z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przygotują nie tylko najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, ale także pomogą w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl
Niedopłata na koncie
Niedopłata na koncie płatnika składek może być spłacana w ratach. Jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, powinien złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.
W regionie niedopłatę posiada ponad 23 tys. płatników.

Więcej informacji na ten temat udzieli każdy doradca ds. ulg i umorzeń. Doradca przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić na e-wizytę.

Niewielkie zaległości należy spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne. Odsetki można obliczyć w kalkulatorze odsetkowym dostępnym dla płatników składek.

Nadpłata na koncie

O nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności bieżących składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). Nadpłatę zwrócimy wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS. Na Podkarpaciu dotyczy to ponad 61 tys. płatników.

Ważne!

W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe i opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. Jeżeli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta płatnik może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. W przypadku płatników, którzy nie mają jeszcze konta na PUE, a mieli nadpłatę albo niedopłatę, informacja będzie wysłana pocztą tradycyjną. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej lub uzyskać w każdej placówce Zakładu – dodaje rzeczniczka.

Źródło: Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama