Spotkanie PCPRów z Dolnego Śląska

Rok 2023 jest rokiem zmian w pieczy zastępczej. Wprowadza je nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w dniu 19 stycznia br. zorganizowało spotkanie warsztatowe, w celu omówienia zmian w ustawie i wypracowania rozwiązań ich stosowania. W spotkaniu udział wziął Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, a także […]

You are currently viewing Spotkanie PCPRów z Dolnego Śląska

Rok 2023 jest rokiem zmian w pieczy zastępczej. Wprowadza je nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w dniu 19 stycznia br. zorganizowało spotkanie warsztatowe, w celu omówienia zmian w ustawie i wypracowania rozwiązań ich stosowania. W spotkaniu udział wziął Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, a także zaproszeni dyrektorzy i pracownicy wszystkich PCPRów z Dolnego Śląska.

W ciągu trzech godzin przedstawiciele 17 powiatów analizowali zmieniające się przepisy, konstruowali wspólne wnioski, a także dzielili się już wypracowanymi dobrymi praktykami ze swojej działalności.
Spotkanie przedstawicieli tak wielu jednostek było okazją do wymiany doświadczeń także z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami poprzez dodatkowe programy PFRON.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama