Spotkanie barbórkowe Klubu Seniora Emerytów i Rencistów PGE KWB Turów

Wczoraj 5 grudnia 2022 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński uczestniczył w spotkaniu barbórkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klub Seniora Emerytów i Rencistów PGE KWB Turów SA. Przybyłych gości górniczym pozdrowieniem i krótkim przemówieniem przywitała prezes Stowarzyszenia Pani Stanisława Barańska. Wydarzenie to, było okazją do rozmów i wspomnień przez byłych już pracowników kopalni. Nie zabrakło też wspólnych […]

You are currently viewing Spotkanie barbórkowe Klubu Seniora Emerytów i Rencistów PGE KWB Turów

Wczoraj 5 grudnia 2022 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński uczestniczył w spotkaniu barbórkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klub Seniora Emerytów i Rencistów PGE KWB Turów SA.

Przybyłych gości górniczym pozdrowieniem i krótkim przemówieniem przywitała prezes Stowarzyszenia Pani Stanisława Barańska. Wydarzenie to, było okazją do rozmów i wspomnień przez byłych już pracowników kopalni. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy występach zespołu Turoszowianie.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama