Rozmowy o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej

16.01.2023 r., w siedzibie Kraju Libereckiego, odbyło się spotkanie Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego z Hetmanem Kraju Libereckiego – Martinem Půtą. Spotkanie dotyczyło nowego okresu programowania Interreg Czechy-Polska 2021-2027 oraz zamiaru aplikowania o środki z priorytetu 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowiska, celem rozbudowy wspólnej platformy do wymiany informacji o zagrożeniach na terytorium powiatu zgorzeleckiego ze […]

You are currently viewing Rozmowy o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej

16.01.2023 r., w siedzibie Kraju Libereckiego, odbyło się spotkanie Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego z Hetmanem Kraju Libereckiego – Martinem Půtą.

Spotkanie dotyczyło nowego okresu programowania Interreg Czechy-Polska 2021-2027 oraz zamiaru aplikowania o środki z priorytetu 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowiska, celem rozbudowy wspólnej platformy do wymiany informacji o zagrożeniach na terytorium powiatu zgorzeleckiego ze stroną czeską

Platforma uruchomiona została w poprzednim okresie programowania i obejmuje współpracę ze stroną niemiecką w zakresie występowania zagrożeń po obydwu stronach granicy.

Poszerzenie współpracy o stronę czeską, pozwoli na kompleksową wymianę informacji na trójstyku granic
W spotkaniu uczestniczyli także: Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki, Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Tomasz Góral – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

W spotkaniu uczestniczyli także: Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki, Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Tomasz Góral – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama