Reaktywacja Posterunku Policji w Węglińcu

31 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Węglińcu.

You are currently viewing Reaktywacja Posterunku Policji w Węglińcu

Nowoczesna, funkcjonalna ale przede wszystkim dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz stróżów prawa siedziba Posterunku Policji w Węglińcu została wczoraj otwarta. Uroczysta zbiórka związana z oddaniem do użytku nowego policyjnegoobiektu odbyła się przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Roberta Frąckowiaka, a także Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podinspektora Jarosława Burdzego. Swoją obecnością gospodarzy zaszczycili również parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji oraz duchowni na czele z kapelanem zgorzeleckich policjantów.

Wczorajsza uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu, po czym głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinspektor Jarosław Burdzy. Na wstępie przywitał przybyłych gości, a wśród nich znajdowali się parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje współpracujące z Policją, a także policjanci i pracownicy Policji. Komendant w swoim przemówieniu przybliżył historię jednostki i przypomniał, że w 2018 odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące odtworzenia Posterunku Policji w Węglińcu. Później, dzięki zaangażowaniu w ten projekt wielu osób, możliwe było prowadzenie prac, a dziś finalnie jego otwarcie. Szef zgorzeleckiej Policji podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu za dostrzeżenie potrzeb społeczności lokalnej, wsparcie merytoryczne, kadrowe i finansowe w realizacji przedsięwzięcia odtworzenia i wyposażenia Posterunku Policji w Węglińcu oraz obecnemu na miejscu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektorowi Robertowi Frąckowiakowi. Podziekowań nie mogło także zabraknąć dla przedstawicieli władz samorządowych, bo to właśnie m.in. świetna współpraca z samorządowcami, pozwoliła na tak szybką realizację tego projektu. Szczególne podziękowania skierował do Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec Pana Mariusza Wieczorka, który w wyjątkowy sposób zaangażował się w tą inicjatywę. Komendant podkreślił, że „ideą odtworzenia tej komórki organizacyjnej było usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenie gminy i miasta Węgliniec oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z policjantami”.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie kluczy do obiektu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego na ręce Kierownika Posterunku Policji w Węglińcu aspiranta sztabowego Roberta Dyjankiewicza, który zameldował gotowość do pełnienia służby.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość – Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu ks. wicedziekan Piotr Kutkiewicz, proboszcz Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni wspólnie z księdzem Januszem Kozyrą – proboszczem Parafii pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Węglińcu poświęcili siedzibę posterunku. Obecny był również kapelan dolnośląskiej policji ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek.

Po części ceremonialnej głos zabrała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pani Marzena Machałek. Chwilę później poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Szymon Pogoda, odczytał list okolicznościowy napisany przez Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek, która pogratulowała funkcjonariuszom nowego obiektu oraz życzyła, aby służył zarówno im, jak i mieszkańcom regionu. Natomiast w imieniu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Rafała Ślusarczyka głos zabrała Dyrektor Biura Senatorskiego Pani Urszula Maga. W podobnym tonie wypowiadał się także Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który również życzył, aby nowa jednostka była miejscem, gdzie mieszkańcy znajdą pomoc. Swoje słowa do zebranych osób skierował także Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Mariusz Wieczorek podkreślając, że dzięki świetnej współpracy pomiędzy samorządami a Policją, możliwe są tak duże inwestycje, jak utworzenie wspomnianego posterunku, ale też stałe wsparcie finansowe umożliwiające wiele innych przedsięwzięć. Część poświęconą przemówieniom zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który przede wszystkim podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom. Podkreślił jak ważne jest to, że nowoczesny budynek będzie służył teraz przez kolejne lata lokalnej społeczności i funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji z Węglińca.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu przez dowódcę uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej goście mogli zobaczyć walory użytkowe obiektu. Posterunek Policji w Węglińcu został umiejscowiony w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 138 m2. W bryle tej znajduje się również jednostanowiskowy garaż. Prace remontowe trwały do października 2022 roku i zostały sfinansowane ze środków Gminy i Miasta w Węglińcu, a ze środków Policji został on wyposażony w sprzęt kwaterunkowy, biurowy oraz teleinformatyczny, co wyniosło łącznie ponad 541 tysięcy złotych. Docelowo w tej komórce organizacyjnej służyć będzie ośmiu policjantów, w tym kierownik posterunku, trzech dzielnicowych oraz czterech policjantów prewencji. Funkcjonariusze ci będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na rzecz mieszkańców gminy i miasta Węgliniec. Policyjne etaty zostały przydzielone przez Komendanta Głównego Policji specjalnie do tej komórki organizacyjnej i powiększą ogólny stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Zgorzelcu
kom. Agnieszka Goguł
tel. 606 778 294

 

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama