Readmisja z Niemiec kolejnych 9 Irakijczyków, którzy nadużyli procedury uchodźczej

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca oraz z Zielonej Góry przyjęli kolejnych 9 obywateli Iraku, którzy nadużyli procedury uchodźczej.

You are currently viewing Readmisja z Niemiec kolejnych 9 Irakijczyków, którzy nadużyli procedury uchodźczej

Ośmioro obywateli Iraku przekazanych zostało wczoraj (31.01) funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu przez niemieckie służby, a dziewiąty z nich przekazany został Straży Granicznej z Zielonej Góry. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Jak ustalili funkcjonariusze SG cała grupa złożyła wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, dlatego na podstawie obowiązujących przepisów zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że cudzoziemcy zostali zatrzymani za niezgodne z prawem przekroczenie granicy państwowej bez wymaganych dokumentów w 2021 roku. W chwili zatrzymania żaden z cudzoziemców nie zamierzał złożyć wniosku o objęcie ich ochrona międzynarodową w naszym kraju. Ich celem podróży, jak deklarowali były Niemcy. Z uwagi na to w ich sprawie wszczęte zostało postępowanie mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia Polski, a Irakijczycy umieszczeni zostali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu realizacji decyzji. Podczas pobytu w ośrodku zdecydowali się na złożenie wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce, w celu uniknięcia wydalenia. Po przyjęciu od Irakijczyków stosownych wniosków, skierowani zostali do ośrodka otwartego prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Irakijczycy jednak nie mieli w planach pobytu w Polsce i natychmiast wyjechali do Niemiec. Tam złożyli kolejne wnioski oczekując uznania ich za uchodźców na terytorium Niemiec. Na podstawie obowiązujących przepisów niemiecka policja przekazała ich do Polski.

Cudzoziemcy zadeklarowali chęć dalszego ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zostali pouczeni o konieczności przebywania w Polsce do czasu zakończenia wobec nich postępowań, a następnie skierowani zostali do otwartego ośrodka dla cudzoziemców prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama