Przemoc tematem spotkań z młodzieżą

Policjantki ze zgorzeleckiej komendy odwiedziły młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych oraz z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. Głównym tematem spotkań była przemoc i agresja rówieśnicza w szkole. Policjantki omówiły rodzaje przemocy, kładąc szczególny nacisk na przemoc związaną ze światem internetu – czyli cyberprzemoc. Jest to zjawisko szeroko spotykane w kręgach młodzieży z uwagi […]

You are currently viewing Przemoc tematem spotkań z młodzieżą

Policjantki ze zgorzeleckiej komendy odwiedziły młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych oraz z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. Głównym tematem spotkań była przemoc i agresja rówieśnicza w szkole. Policjantki omówiły rodzaje przemocy, kładąc szczególny nacisk na przemoc związaną ze światem internetu – czyli cyberprzemoc. Jest to zjawisko szeroko spotykane w kręgach młodzieży z uwagi na swój zasięg i konsekwencje.

Hejt, cyberprzemoc, mowa nienawiści, mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Młodzież została zapoznana z formami hejtu również za pomocą internetu wskazując, że niektóre zachowania dla jednych będą dobrą zabawą, a innym mogą sprawić ogromną przykrość i nieść za sobą przykre konsekwencje.

Policjantki przedstawiły również możliwe drogi postępowania w przypadku dotknięcia tym zjawiskiem. Zaznaczyły jak ważne jest odpowiednie korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletnich za czyny popełnione za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama