Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYŻSZE PROGI DOCHODOWE I WYŻSZE DOFINANSOWANIA Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce działającym od 2018 roku, który jest stale usprawniany. Od 3 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe warunki programu. Najważniejsze cele programu to walka ze smogiem i efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych. NAJWAŻNIEJSZE […]

You are currently viewing Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYŻSZE PROGI DOCHODOWE I WYŻSZE DOFINANSOWANIA

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce działającym od 2018 roku, który jest stale usprawniany. Od 3 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe warunki programu. Najważniejsze cele programu to walka ze smogiem i efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Można skorzystać z kompleksowej termomodernizacji, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

WYŻSZE PROGI DOCHODOWE

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

W Części 1) Programu – do 135 000 zł,

W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

DRUGI WNIOSEK

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

OFERTA BANKOWA

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

PUNKTY KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE PROGRAMU

Pomoc przy złożeniu wniosku oraz wszelkie informacje dotyczące zmian w programie można otrzymać w punktach konsultacyjno-informacyjnych Programu „Czyste Powietrze”:

Gmina Zawidów: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Ośrodku Kultury w Zawidowie

Gmina Zgorzelec: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Zgorzelec

Gmina Leśna: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miejskim w Leśnej

Miasto Zgorzelec: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miasta Zgorzelec

Gmina Sulików: w środy 9.00. – 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie

Gmina Pieńsk: w czwartki 9.00. – 17.00. w Klubie Seniora w Pieńsku

Gmina Platerówka: w czwartki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Gminy Platerówka

Gmina Węgliniec: w piątki 10.00. – 18.00. w Bibliotece Publicznej

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama