Posiedzenie Zarządu OSP Gminy Sulików

SULIKÓW

You are currently viewing Posiedzenie Zarządu OSP Gminy Sulików

Druhowie 7 jednostek OSP z terenu Gminy Sulików w dniu 23.01 br. wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulikowie.

W spotkaniu poświęconym podsumowaniu działalności OSP za rok 2022 oraz podziałowi środków finansowych na rok 2023 uczestniczył także Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia podziału środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ochronę przeciwpożarową na rok 2023. Wójt zaakceptował podział środków, który przedstawia się następująco:

– OSP Studniska Dolne –44 tys. zł.

– OSP Sulików –17 tys. zł.

– OSP Bierna – kwota 11 tys. zł.

– OSP Stary Zawidów – kwota 8 tys. zł.

– OSP Radzimów – kwota 8,5 tys. zł.

– OSP Miedziana – kwota 7 tys. zł.

– OSP Mikułowa – kwota 1,5 tys. zł.

Jak podkreśla Wójt: „Co roku w budżecie Gminy Sulików zabezpieczamy środki na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej. Każdy strażak biorący udział w akcji musi być nie tylko wyszkolony, ale także odpowiednio zabezpieczony. To ważne, aby samorząd miał wpływ na systematyczne podnoszenie skuteczności jednostek OSP działających na jego terenie.”

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama