Podsumowanie działań w ramach Projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców”

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec”. W 2022 r. w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” prowadzone były następujące działania: I. 8 osób uczestniczyło w 6-miesięcznych stażach zawodowych, które odbyły się […]

You are currently viewing Podsumowanie działań w ramach Projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców”

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec”.

W 2022 r. w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” prowadzone były następujące działania:

I. 8 osób uczestniczyło w 6-miesięcznych stażach zawodowych, które odbyły się w:

– Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Do obowiązków stażystów należały m.in.: prace porządkowe wokół obiektu, pomoc podopiecznym w codziennym funkcjonowaniu. Staż ukończyły 4 osoby.

– Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Chatka Puchatka” w Zgorzelcu. Celem stażu było nabycie umiejętności praktycznych do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku pracownika porządkowego. Staż ukończyły 4 osoby.

II. 20 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, 2 uczestników projektu odbyło kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną prowadzonymi przez Auto Szkołę GREGOR ze Zgorzelca.

III. 5 osób uczestniczyło w kursie obsługi kasy fiskalnej. Dzięki zajęciom praktycznym i teoretycznym każdy uczestnik szkolenia może bezstresowo i pewnie aplikować na kandydata do pracy na stanowisku sprzedawcy.

IV. 5 osób uczestniczyło w kursie operatora wózka widłowego. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. 2 osoby uzyskały pozytywny wynik egzaminu i otrzymały zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Wszystkie osoby wzięły udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Uczestniczyły również w warsztatach umiejętności społecznych, warsztatach zarządzania budżetem domowym oraz spotkaniach z psychologiem.

V. W Centrum Rekreacyjno-Turystycznym w Radomierzycach odbył się piknik pod nazwą „Dzień Rodziny”. W przedsięwzięciu wzięło udział 7 rodzin wraz z 29 dziećmi z terenu naszej gminy. O oprawę terapeutyczną i muzyczną zadbały animatorki łącząc gry i zabawy na świeżym powietrzu z wieloma konkursami i nagrodami. Jedną z wielu atrakcji było malowanie twarzy z ulubionych postaci bajek. Piknik pod nazwą „Dzień rodziny” zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy grillu.

IV. Rodziny wraz z dziećmi uczestniczyły w dwóch wyjazdach integracyjnych do:

– Hydropolis we Wrocławiu

– ZOO we Wrocławiu

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama