PIERWSZA TRANSZA WĘGLA JUŻ W JĘDRZYCHOWICACH

W środę, 14 grudnia, do miejskiego punktu dystrybucji węgla w Jędrzychowicach dotarło pierwsze 25 ton zamówionego węgla, gatunku kostka. W najbliższych dniach trafi do odbiorców, którzy jako pierwsi złożyli do urzędu zapotrzebowanie i dokonali opłaty na wydzielony rachunek.   Sprzedaż węgla będzie się odbywać w kolejności w jakiej mieszkańcy składali zapotrzebowanie na opał. Pracownicy urzędu, którzy będą […]

You are currently viewing PIERWSZA TRANSZA WĘGLA JUŻ W JĘDRZYCHOWICACH

W środę, 14 grudnia, do miejskiego punktu dystrybucji węgla w Jędrzychowicach dotarło pierwsze 25 ton zamówionego węgla, gatunku kostka. W najbliższych dniach trafi do odbiorców, którzy jako pierwsi złożyli do urzędu zapotrzebowanie i dokonali opłaty na wydzielony rachunek.  

Sprzedaż węgla będzie się odbywać w kolejności w jakiej mieszkańcy składali zapotrzebowanie na opał. Pracownicy urzędu, którzy będą telefonicznie powiadamiać o możliwości odbioru węgla, przekażą także informacje o numerze konta, na jakie należy dokonać opłaty. Podstawą do wydania węgla na składzie w Jędrzychowicach jest potwierdzenie zapłaty, które będzie wydawał urząd.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych w wydanym na podstawie ustawy, gospodarstwo domowe uprawnione do zakupu węgla po preferencyjnej cenie (2 tys. zł) będzie mogło do końca 2022 roku kupić nie więcej niż 1,5 tony węgla.

25 ton węgla typu ”kostka”*, który w środę, 14 grudnia, przywieziono do punktu dystrybucji w Jędrzychowicach i którego dystrybucja właśnie się rozpoczyna, stanowi zaledwie 18,5% całkowitego zamówienia na ten sortyment. Zgodnie z deklarowanym przez mieszkańców zapotrzebowaniem miasto zamówiło 135 ton kostki. Oprócz „kostki” urząd miasta zamówił jeszcze 162 tony „groszku II”* i 216 ton „orzecha”**. Łącznie Gmina Miejska Zgorzelec zamówiła 513 ton węgla w trzech wymienionych wyżej sortymentach. Umowa między Gminą Miejską Zgorzelec a spółką Polska Grupa Górnicza z Katowic na dostawę zamówienia złożonego na stronie ciepło.gov.pl w terminie 25 października,  została podpisana 21 listopada. Dokument wygasa z dniem 31 grudnia 2022r.

Przypominamy, punktem dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta Zgorzelec jest PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jędrzychowicach

Cena węgla nie obejmuje kosztu transportu z punktu dystrybucji w Jędrzychowicach pod adres wskazany przez odbiorcę oraz kosztu ewentualnego workowania węgla.  Obie usługi mogą zostać wykonane na koszt odbiorcy, po indywidualnym uzgodnieniu ze spółką MPGK, której powierzono dystrybucję  węgla na terenie naszego miasta.

*węgiel z Kopalni Węgla Kamiennego Wesoła, ** węgiel z Kopalni Węgla Kamiennego ROW Ruch „Rydułtowy”

Źródło: zgorzelec.eu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama