Pełnomocnik załatwi to za ciebie w ZUS

Nie każdy musi załatwiać swoje sprawy w ZUS osobiście. Zawsze może upoważnić do tego członka rodziny lub swojego znajomego.

You are currently viewing Pełnomocnik załatwi to za ciebie w ZUS

Aby to było możliwe potrzebne jest formalne pełnomocnictwo czyli wypełnienie i złożenie w ZUS formularza ZUS PEL. Ze wsparcia pełnomocnika mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy.

– Pełnomocnictwa może udzielić zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą upoważniając np. swojego pracownika lub biuro rachunkowe, ale także każdy nasz klient – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Formularz ZUS PEL można pobrać ze strony zus.pl. Druk ma trzy strony i jest bardzo prosty do wypełnienia.

– Przejrzysta instrukcja jest także na naszej stronie internetowej – dodaje Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki można upoważnić kogoś do jednorazowej czynności czy załatwienia sprawy, np. złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, odbioru korespondencji albo szerzej. Pełnomocnictwo ZUS PEL może być też sporządzone na stałe, czyli określać, że osoba upoważniona ma prawo do prowadzenia wszelkich spraw w ZUS. Można także złożyć upoważnienie do reprezentowania kogoś podczas kontroli. Pełnomocnictwo może być więc udzielone na określony czas lub bezterminowo, do jego odwołania.

Reklama

– Często mamy pytania o to jak pomóc chorym lub niedołężnym członkom rodziny w załatwianiu ich spraw w ZUS. W takich sytuacjach pełnomocnictwo jest doskonałym rozwiązaniem – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Żeby odwołać udzielone pełnomocnictwa należy wypełnić formularz ZUS PEL-O, czyli odwołanie pełnomocnictwa. Jeśli natomiast chce się zawęzić lub rozszerzyć zakres udzielonego pierwotnie pełnomocnictwa to powinno się dostarczyć do ZUS nowy formularz ZUS PEL i podać taki zakres czynności, do jakiego powołuje się wybraną osobę.

– Jeśli w formularzu nie ograniczy się zakresu pełnomocnictwa do konkretnych czynności, to ZUS nada osobie upoważnionej pełny dostęp danych osoby upoważniającej – wyjaśnia Kowalska-Matis. – A to oznacza m.in., że wyznaczony pełnomocnik będzie mógł np. składać w czyimś imieniu wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi. Dodatkowo osoba upoważniona będzie miała wgląd do danych, które są zgromadzone w ZUS – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że pełnomocnik – w zależności od zakresu udzielonego pełnomocnictwa może mieć wgląd do np. informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń, informacji o podstawach i składkach, zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS, informacji o świadczeniach, które wypłaca lub wypłacił ZUS takich jak emerytura, renta, zasiłek chorobowy, macierzyński (w tym informacji o wysokości tych świadczeń), zwolnieniach lekarskich, formularzach PIT.

Upoważnienie może także obejmować wgląd do stanu rozliczeń z ZUS, danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich, oraz – jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych – dostęp do aplikacji ePłatnik, przez którą można składać dokumenty ubezpieczeniowe;

NIE TYLKO NA PAPIERZE

Pełnomocnictwo oraz odwołanie pełnomocnictwa złożyć można osobiście w ZUS, można również posłużyć się w tym celu profilem zaufanym w systemie ePUAP, podpisem elektronicznym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od 30 września 2020 r. ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa ZUS PEL oraz odwołania pełnomocnictwa ZUS PEL-O.

Źródło: Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Fot.: Stock Adobe

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama