Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej policji w Zgorzelcu

W Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2022. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, kadra kierownicza, policjantki, policjanci i pracownicy komendy oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu zgorzeleckiego . Odprawę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jarosław Burdzy, który przywitał wszystkich uczestników, a następnie zaprezentował wyniki pracy zgorzeleckiej […]

You are currently viewing Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej policji w Zgorzelcu

W Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2022. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, kadra kierownicza, policjantki, policjanci i pracownicy komendy oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu zgorzeleckiego .

Odprawę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jarosław Burdzy, który przywitał wszystkich uczestników, a następnie zaprezentował wyniki pracy zgorzeleckiej policji. Komendant przedstawił efekty pracy pionu prewencji, ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego.

Następnie komendant omówił sytuację kadrową i główne kierunki policyjnych działań na bieżący rok, podkreślając znaczenie zwiększenia działań dotyczących naboru do służby w Policji.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych za wsparcie i codzienną współpracę z Naszą jednostką oraz za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, który podziękował kierownictwu oraz policjantom za ich trud i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu.

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy. podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2023 rok.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama