Nowe wozy dla strażaków

16 stycznia 2023 r. zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny wziął udział w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w uroczystej zbiórce.

You are currently viewing Nowe wozy dla strażaków

Podczas uroczystości zastępca komendanta głównego wręczył funkcjonariuszom PSP w Bolesławcu wyróżnienia Komendanta Głównego PSP oraz przekazał 13 samochodów ratowniczo – gaśniczych i nośnik z kontenerem gaśniczym proszkowym dla jednostek PSP z terenu województwa dolnośląskiego.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak, za wzorową postawę ratującą ludzkie życie oraz postępowanie godne naśladowania, budzące podziw i społeczny szacunek, wyróżnił: starszego aspiranta Krzysztofa Boluka, starszego ogniomistrza Pawła Leń, sekcyjnego Kamila Krzyśko, strażaka Damiana Ludziaka.

Wyróżnienie przyznane zostało za zachowanie strażaków oraz szybkość podjęcia przez nich interwencji, co spowodowało, że udało się uratować dwa ludzkie życia.

Reklama

W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie samochodów. Komendanci miejscy/powiatowi PSP w: Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Świdnicy, Oleśnicy, Wrocławiu, Zgorzelcu, Jaworze, Lubinie, odebrali dokumenty i kluczyki do ciężkich i/lub średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz nośnika z kontenerem.

W przemówieniu okolicznosciowym, nadbryg. Adam Konieczny podkreślił:

„Jest to symboliczne przekazanie (samochodów) ale na pewno kwota nie jest symboliczna, kwota jest znacząca – ponad 16,5 mln zł. Sprzęt ratowniczy jest sprzętem o dużej wartości ale życie i zdrowie jest bezcenne!”.

Swoją obecnością podczas dzisiejszego wydarzenia zaszczycili: Pan Ireneusza Zyska – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, Pan Paweł Hreniak Poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej ds. rozwoju i promocji OSP, Pan Jarosław Kresa wicewojewoda dolnośląski, Pan Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego, Pan Łukasz Kasztelowicz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, druh Tomasz Stanowski przezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego.

Źródło: KP PSP Zgorzelec 

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama