Nadużyli prawa do swobody przemieszczania się

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu realizowali czynności administracyjne z cudzoziemcami, którzy nadużyli prawa do swobodnego przemieszczania się po krajach państw strefy Schengen. Dodatkowo troje z nich nadużyło procedury uchodźczej. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca realizowali czynności administracyjne wobec przekazanych z Niemiec w ramach readmisji 3 obywateli Białorusi, obywatela Turcji, Gruzji oraz obywatela Ukrainy. Cudzoziemcy […]

You are currently viewing Nadużyli prawa do swobody przemieszczania się

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu realizowali czynności administracyjne z cudzoziemcami, którzy nadużyli prawa do swobodnego przemieszczania się po krajach państw strefy Schengen. Dodatkowo troje z nich nadużyło procedury uchodźczej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca realizowali czynności administracyjne wobec przekazanych z Niemiec w ramach readmisji 3 obywateli Białorusi, obywatela Turcji, Gruzji oraz obywatela Ukrainy. Cudzoziemcy zatrzymani zostali na terenie Niemiec za nielegalny pobyt i następnie przekazani do Polski.

Podczas prowadzonych czynności okazało się, że troje obywateli Białorusi przyjechało do Polski legalnie w lutym ubiegłego roku na podstawie polskiej wizy. Niezwłocznie po przekroczeniu granicy, autobusem rejsowym udali się do Niemiec by tam złożyć wniosek o azyl. Na terytorium Niemiec zostali zatrzymani za nielegalny pobyt, a że posiadali polskie wizy zostali przekazani do Polski. Cudzoziemcy tuż po przekazaniu ich przez niemiecką policję oświadczyli, że mają zamiar ubiegać się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Dzisiaj przyjęte zostaną od nich stosowne wnioski.

Kolejna z przekazanych z Niemiec osób to obywatel Turcji. Mężczyzna przyleciał do Polski na podstawie wizy z prawem do pracy wydanej mu w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym. Kilka dni później udawał się do Frankfurtu nad Menem. Po przekroczeniu granicy z Polski do Niemiec został zatrzymany przez niemiecką policję federalną w związku z nielegalnym pobytem, a następnie przekazany w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Do Polski przekazany został także obywatel Ukrainy zatrzymany na terytorium Niemiec za nielegalny pobyt. Mężczyzna mogąc legalnie przebywać w Polsce udał się do Austrii. Po przekroczeniu granicy z Polski do Niemiec został zatrzymany przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem i przekazany w ramach readmisji  funkcjonariuszom Straży Granicznej. Po weryfikacji posiadanych dokumentów pobytowych cudzoziemca skierowano do miejsca zamieszkania.

Tego samego dnia niemiecka policja przekazała funkcjonariuszom SG ze Zgorzelca obywatela Gruzji, który zatrzymany został przez niemiecką policję w związku z nielegalnym wjazdem i pobytem na terytorium Niemiec po nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Z uwagi na to, iż cudzoziemiec ubiegał się w Polsce o wydanie mu kary pobytu, niemieckie służby przekazały go do Polski. Komendant PSG w Zgorzelcu wydał wobec Gruzina decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski. Cudzoziemiec otrzymał także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju i państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama