Nadużyła procedury uchodźczej

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu realizowali czynności administracyjne wobec obywatelki Syrii, która nadużyła procedury uchodźczej.

You are currently viewing Nadużyła procedury uchodźczej

W poniedziałek 30 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu przyjęli od niemieckiej policji 58-letnią obywatelkę Syrii. Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemka do Polski dostała się nielegalnie pod koniec kwietnia ubiegłego roku pieszo przez tzw. „zieloną granicę” z terytorium Białorusi nie posiadając wymaganych dokumentów. Następnego funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od Syryjki wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Kobieta z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów tożsamości mieszkała przez 3 miesiące w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Po tym czasie została skierowana do otwartego ośrodka dla cudzoziemców. Obywatelka Syrii nie skorzystała z tej możliwości i tego samego dnia wynajęła taksówkę, którą udała się do Niemiec przekraczając niezgodnie z prawem polsko-niemiecką granicę. Tam złożyła kolejny wniosek o azyl.

Bezpośrednio po przekazaniu funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od cudzoziemki oświadczenie o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium naszego kraju. Cudzoziemka otrzymała także Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawnia do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej.

Po zakończeniu czynności administracyjnych, obywatelka Syrii została przewieziona do  otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli 52 cudzoziemców przekazanych w  ramach readmisji z Niemiec do Polski. Dwudziestu dwóch z tych cudzoziemców nadużyło procedury uchodźczej, natomiast pozostali nadużyli prawa do swobody przemieszczania się w ramach strefy Schengen.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama