Na Dolnym Śląsku pracuje ponad 100 tys. obcokrajowców. Większość to Ukraińcy

Ponad 100 tys. cudzoziemców pracuje na Dolnym Śląsku. 3 tys. prowadzi własne firmy, pozostali są zatrudnieni na umowach o pracę i umowach zlecenia.

You are currently viewing Na Dolnym Śląsku pracuje ponad 100 tys. obcokrajowców. Większość to Ukraińcy

W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowani są pracownicy z 180 krajów z całego świata

W porównaniu do roku 2021 liczba legalnie zatrudnionych obcokrajowców tylko na Dolnym Śląsku wzrosła o prawie 20 tysięcy. W kraju o prawie 250 tys.

– W porównaniu do poprzedniego roku mamy o 600 firm więcej, które prowadzą osoby z innym niż polski paszport – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście podawane przeze mnie dane dotyczą tylko osób legalnie zatrudnionych, czyli takich, od których pensji są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w rejestrach ZUS nie są ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowy, od których nie istnieje obowiązek odprowadzania składek do ZUS lub pracujących „na czarno”.

– Co ciekawe, z roku na rok wzrasta ilość pracujących u nas Hindusów. Rok temu we wrocławskich firmach zatrudnionych było 818 Hindusów, obecnie już 1104 – podaje Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki wśród 103 612 ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców w województwie dolnośląskim 82 957 (2021 – 66 638) to obywatele Ukrainy.
Z tej liczby:

57,4 tys. (2021 – 45,4 tys.) jest zatrudnionych w firmach podlegających pod wrocławski oddział ZUS,
15,2 tys. (2021 – 12 543) pod wałbrzyski,
10,2 tys. (2021 – 8 653) pod oddział w Legnicy.

– Bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie zauważyliśmy odpływ pracowników z tamtego państwa, ale mniej więcej we wrześniu sytuacja już się ustabilizowała i obecnie pracuje u nas ponad 16 tysięcy więcej Ukraińców niż przed wybuchem wojny – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Kolejno, największą grupę cudzoziemców na Dolnym Śląsku stanowią obywatele: Białorusi – 6 134 (2021 – 3 786), Gruzji – 2029 (2021 – 1 745), Rosji – 1052 (2021 – 1084), Rumunii – 637 (2021 – 567), Włoch – 548 (2021 – 562), Niemiec – 416 (2021 – 438), Mołdawii – 638 (2021 – 465).

Wśród zagranicznych pracowników zdarzają się także osoby z bardzo odległych i egzotycznych krajów, na przykład z Tajlandii (74) Salwadoru (3), Sudanu (3), Togo (6), Portugali 115.

– Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Coraz częściej przyjeżdżają do nas także specjaliści IT. Nadal zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet – opowiada Kowalska-Matis.

Dane na kraj. Pracownicy i firmy:

Liczba pracujących cudzoziemców 1 067 203 (2021 – 871 703), w tym 753 308 to obywatele Ukrainy (2021 – 634 941).
Liczba firm prowadzonych przez cudzoziemców 28 291, (w 2021 – 23 556).

Dane na Dolny Śląsk – pracownicy:

Reklama
Liczba pracujących cudzoziemców 103 612 (2021 – 83 047), w tym:

na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 73 591 (2021 – 57 166)
na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 17 793 (2021 – 15 294)
na terenie legnickiego oddziału ZUS: 12 228 (2021 – 10 587)

Obywatele Ukrainy na Dolnym Śląsku: 82 957 (2021 – 67 035), w tym:

na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 57 494 (2021 – 45 012)
na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 15 231 (2021 – 13 243)
na terenie legnickiego oddziału ZUS: 10 252 (2021 – 8 780)

Firmy prowadzone przez cudzoziemców w Polsce i na Dolnym Śląsku:

1. Kraj: 28 291 (2021 – 23 556), w tym przez obywateli Ukrainy 9 065 (2021 – 6 803)
2. Dolny Śląsk: 3058 (2021 – 2441), w tym przez obywateli Ukrainy 1 319 (2021 – 968)

Firmy prowadzone przez obcokrajowców na Dolnym Śląsku:

1. na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 2 383 (2021 – 1 811)
2. na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 391 (2021 – 378)
3. na terenie legnickiego oddziału ZUS: 284 (2021 – 252)

Źródło: Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku
Fot.: Stock Adobe

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama