Miasto przyjmuje wnioski na zakup węgla w 2023r.

Od wtorku (17 stycznia) Urząd Miasta rozpoczyna przyjmowanie wniosków na węgiel na 2023r. Będą one realizowane po zakończeniu sprzedaży węgla zamówionego na 2022r. Z powodu opóźnionych dostaw realizacja zamówień złożonych w 2022r. jest jeszcze w toku. Odsprzedaż węgla z zamówień złożonych w 2023 roku zakończy się 30 kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, wydanym na podstawie […]

You are currently viewing Miasto przyjmuje wnioski na zakup węgla w 2023r.

Od wtorku (17 stycznia) Urząd Miasta rozpoczyna przyjmowanie wniosków na węgiel na 2023r. Będą one realizowane po zakończeniu sprzedaży węgla zamówionego na 2022r. Z powodu opóźnionych dostaw realizacja zamówień złożonych w 2022r. jest jeszcze w toku. Odsprzedaż węgla z zamówień złożonych w 2023 roku zakończy się 30 kwietnia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, wydanym na podstawie ustawy, gospodarstwo domowe uprawnione do zakupu węgla po preferencyjnej cenie, do końca 2022 roku mogło nabyć 1,5 tony węgla. Zakup kolejnej 1,5 tony opału miał być możliwy od 1 stycznia 2023r., niestety ze względu na opóźnienia dostawach węgla zamówionego w 2022 roku, realizacja zamówień z 2023r. rozpocznie się dopiero, kiedy rozdysponowany zostanie węgiel z ubiegłorocznych zamówień. Gmina będzie prowadzić odsprzedaż węgla do 30 kwietnia.

Zainteresowani zakupem węgla na preferencyjnych warunkach w 2023r., muszą złożyć w gminie właściwej ze względu zamieszkania nowy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. Formularze wniosków na 2023 rok są dostępne od 17 stycznia na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w urzędzie miasta. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP ( umzgorzelec) lub w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta urzędu. Prosimy, aby wypełniając formularz zwrócić uwagę na poprawność danych kontaktowych: adresu e-mail i numeru telefonu. Usprawni to przebieg procedury związanej z zakupem opału.

Przypominamy, że proces weryfikacji wniosków i realizacji zamówień z 2023 roku rozpocznie się dopiero kiedy Gmina otrzyma i zrealizuje trwającą wciąż odsprzedaż całego sortymentu zamówionego na 2022 rok. Termin zakończenia odsprzedaży węgla w roku 2023 upływa 30 kwietnia.

Do 17 stycznia  Gmina Miejska Zgorzelec otrzymała łącznie 147 ton węgla – 75 ton zamówionego sortymentu „kostka”, 25 ton zamówionego sortymentu „groszek II” oraz 47 ton zamówionego sortymentu orzech. To niespełna 29% z 513 ton zamówionych przez miasto Zgorzelec w listopadzie 2022r. Zgodnie z aneksem do umowy, podpisanym przez burmistrza Zgorzelca w dniu 28 grudnia, zamówienia niezrealizowane do końca 2022r. mogą być realizowane do dnia 30 kwietnia 2023r.

Przypominamy, że całkowite zamówienie złożone przez Gminę Miejską Zgorzelec w końcu października to łącznie 513 ton węgla w 3. sortymentach:

  • kostka – 135 ton z Kopalni Węgla Kamiennego Wesoła
  • groszek II – 162 tony z Kopalni Węgla Kamiennego Wesoła
  • orzech – 216 ton z Kopalni Węgla Kamiennego ROW Ruch „Rydułtowy”

Sprzedaż węgla odbywa się w kolejności w jakiej mieszkańcy składali zapotrzebowanie na opał. Pracownicy urzędu powiadamiają telefonicznie o możliwości odbioru węgla, przekazują też informacje o numerze konta, na jakie należy dokonać opłaty. Podstawą do wydania węgla na składzie w Jędrzychowicach jest potwierdzenie zapłaty, które wydaje urząd miasta. Punktem dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta Zgorzelec jest PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jędrzychowicach.

Cena węgla nie obejmuje kosztu transportu z punktu dystrybucji w Jędrzychowicach pod adres wskazany przez odbiorcę oraz kosztu ewentualnego workowania węgla.  Obie usługi mogą zostać wykonane na koszt odbiorcy, po indywidualnym uzgodnieniu ze spółką MPGK, której powierzono dystrybucję  węgla na terenie naszego miasta.

Wniosek na zakup węgla w 2023 roku

Załączniki

Certyfikaty | orzech, kostka, groszek II

(0.10mb)WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (.docx)

(0.05mb)WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (.pdf)

(0.40mb)

Źródło: zgorzelec.eu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama