LX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego

Sesję zapoczątkowało wręczenie na ręce Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzaty Sokołowskiej pucharu zdobytego przez Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego w klasyfikacji powiatów w XXIII Dolnośląskich Igrzyskach LZS Mieszkańców Wsi i Miast 2022 roku. Puchar wręczył Pan Franciszek Haber. W klasyfikacji generalnej powiatów, w której nagradzano 15 najlepszych, Powiat Zgorzelecki zajął 9 […]

You are currently viewing LX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego

Sesję zapoczątkowało wręczenie na ręce Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzaty Sokołowskiej pucharu zdobytego przez Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego w klasyfikacji powiatów w XXIII Dolnośląskich Igrzyskach LZS Mieszkańców Wsi i Miast 2022 roku. Puchar wręczył Pan Franciszek Haber.

W klasyfikacji generalnej powiatów, w której nagradzano 15 najlepszych, Powiat Zgorzelecki zajął 9 miejsce wśród 27 powiatów z terenu Województwa Dolnośląskiego. Pan Franciszek Haber od 1999 r. jest przewodniczym Powiatowego Zrzeszeniu LZS w Zgorzelcu. Jako organizator sportu, realizując kalendarz imprez całorocznych igrzysk LZS mieszkańców wsi i miast, promuje Powiat Zgorzelecki w makroregionie.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

– likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Emilii Plater w Zgorzelcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu ul. Francuska 6;

– ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane prze uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;

– ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz podwyższenia świadczeń dla rodzin pomocowych;

– zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do 2020 roku” zmienionej uchwała nr XXVIII/189/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 października 2020 r.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama