Konferencja szkoleniowa w zakresie profilaktyki zakażeń HIV

Dnia 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu odbyła się Konferencja szkoleniowa w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, która miała na celu przekazać najnowsze informacje dotyczące profilaktyki i leczenia zakażeń HIV. Organizatorami Konferencji byli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, WS SP ZOZ w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy […]

You are currently viewing Konferencja szkoleniowa w zakresie profilaktyki zakażeń HIV

Dnia 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu odbyła się Konferencja szkoleniowa w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, która miała na celu przekazać najnowsze informacje dotyczące profilaktyki i leczenia zakażeń HIV.

Organizatorami Konferencji byli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, WS SP ZOZ w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsydium”.

W Konferencji uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz koordynatorzy szkolni i przedstawiciele placówek nauczania i wychowania, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy samorządów lokalnych, koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi Inspekcji Sanitarnej, pracownicy MOPS, GOPS, a także uczniowie – liderzy zdrowia ze szkół ponadpodstawowych. W Konferencji uczestniczyło 105 osób.

Uczestnikom przekazano informacje o trendach w ilości nowych zakażeń HIV w porównaniu z latami ubiegłymi. Wiedza na temat HIV/AIDS jest w naszym kraju nadal niewielka. Uczestnicy zapoznali się z przebiegiem zakażeń HIV leczonego i nieleczonego, które przedstawiła pani dr n. med. Weronika Rymer. Kontynuacją poprzedniego wykładu był wykład pana dr n. med. Bartosza Szeteli nt. szacowania ryzyka zakażeń HIV, podczas którego przedstawiono że nieleczony HIV prowadzi do rozwoju AIDS i śmierci. Leczony HIV, dzięki nowoczesnym terapiom dostępnym w Polsce bezpłatnie, pozwala żyć do późnej starości. Pan mgr Leopold Lisicki – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień przedstawił problem osób przyjmujących narkotyki w kontekście profilaktyki zakażeń HIV. Przedstawicielka Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Zgorzelcu pani mgr Sylwia Kaniewska opowiedziała o najczęstszych drogach zakażeń HIV zgłaszających się do PKD. Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, oficer prasowy pani Agnieszka Gogół przedstawiła dane dotyczące przestępczości narkotykowej w powiecie zgorzeleckim wraz z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przeprowadziła demonstrację narkotyków dla koordynatorów.

Konferencję uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

Podczas Konferencji na większości telebimów były emitowane hasła i spoty Kampanii: ”Jedyny taki test”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i współorganizatorom Konferencji. Dziękuję sponsorom za wkład w organizację Konferencji szkoleniowej, która odbyła się w naszym mieście.

Szczególne podziękowania dla:

Starosty Powiatu Zgorzeleckiego,
Burmistrza Miasta Zgorzelec,
Wójta Gminy Zgorzelec,
Wójta Gminy Sulików,
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk,
Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec,
Przewodniczącej Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama