Kolorowej piękności zagraża brak przestrzeni życiowej

30 stycznia 2023 r. w Zoo Wuppertal zaprezentowano zwierzę roku 2023, arę.

You are currently viewing Kolorowej piękności zagraża brak przestrzeni życiowej

Patron kampanii, Oliver Krischer, minister środowiska, ochrony przyrody i transportu w Nadrenii Północnej-Westfalii, mógł podziwiać zagrożone wyginięciem ary hiacyntowe w „Aralandii”- wolierze ar.

Domem dużych, kolorowych papug są lasy deszczowe Ameryki Środkowej i Południowej. Kilka gatunków tych charyzmatycznych ptaków, walczy obecnie o przetrwanie. Dlatego tegoroczna inicjatywa Towarzystwa Zoologicznego Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP) będzie intensywną akcją na rzecz ochrony ary. Partnerami akcji Stowarzyszenie Promotorów Ogrodów Zoologicznych (GdZ), Niemieckie Towarzystwo Ogrodów Zoologicznych (DTG) oraz Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych (VdZ).

„Każdy zna arę i potrafi od razu skojarzyć kolorowe, inteligentne ptaki, dlatego tym bardziej przerażająca jest świadomość, iż niektóre z nich stoją na skraju wyginięcia” — wyjaśnia Viktoria Michel, koordynator projektu „Zwierzę roku” oraz lekarz weterynarii w Zoo Görlitz-Zgorzelec: „Nie możemy ustawać w działaniach na rzecz ratowania zagrożonych gatunków. W ogrodach zoologicznych możemy poznawać zwierzęta, a następnie podążać wspólnymi ścieżkami, na rzecz ratowania ich na całym świecie”.

W ostatnich latach gwałtownie spada liczebność wielu dziko żyjących gatunków ar. Największym jej zagrożeniem jest utrata siedlisk, spowodowana rosnącą ingerencją człowieka. Spośród 19 znanych gatunków ponad połowa jest zagrożona, zagrożona wyginięciem lub wyginęła. „Jako Zwierzę Zoo Roku 2023, ary przez cały rok będą w centrum uwagi. Wspólnie z naszymi partnerami kampanii pragniemy lobbować na rzecz tych wyjątkowych papug, a konkretnie wspierać lokalne projekty ochrony gatunków” – mówi dr. Sven Hammer, zastępca przewodniczącego ZGAP i dyrektor Zoo Görlitz.
Jedną z głównych przyczyn dramatycznego spadku populacji wielu gatunków ar, jest utrata ich siedlisk w wyniku ekspansji obszarów zaludnionych i rolniczych. Ich lasy wycinane są na pastwiska dla bydła, drzewa, które są źródłem ich pokarmu oraz miejscem lęgowym, i tym samym stanowią istotne źródło dla ich przetrwania wykorzystywane są do pozyskiwania drewna.
Coraz więcej ar cierpi z powodu „dotkliwego niedoboru mieszkań.” Pozostałe siedliska są obecnie tak małe, iż pojedyncze, niekorzystne działania na rzecz środowiska mogą zniszczyć całą populację, a nawet cały gatunek.

Kolorowym pięknościom zagraża także kłusownictwo. Ze względu na ich imponujące upierzenie oraz inteligencję, ary od dawna są popularnymi ptakami ozdobnymi. Ich sprzedaż obiecuje wysokie dochody. Poza tym na papugi poluje się dla ich piór, jako na ptaki do towarzystwa lub z powodu szkód jakie wywołują na polach uprawnych.

Dzięki funduszom zebranym w ramach kampanii „Zwierzę roku” realizowane są działania ochronne oraz w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz ary czerwonoczelnej w Boliwii oraz ary zielonej w Ekwadorze. Fundusze zebrane przez cały rok, zwiększą zasięg działań.

Ogrody zoologiczne siłą napędową ochrony gatunkowej

Ogrody zoologiczne hodują zagrożone gatunki zwierząt oraz umożliwiają swoim gościom interesujący wgląd w zależności biologiczne i ekologiczne. W 2023 roku zmienione zostaną plany hodowli zachowawczej Europejskiej Unii Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) dotyczące ary. Zintensyfikowane zostaną działania hodowlane ogrodów zoologicznych na rzecz najbardziej zagrożonych gatunków ar, w celu dalszego wspierania rozwoju stabilnych populacji rezerwowych.

Wyzwanie związane z doborem odpowiedniego partnera

Ary żyją w związkach monogamicznych przez całe życie. Dlatego są bardzo wymagające, jeśli chodzi o wybór partnera. Hodowla tych inteligentnych ptaków stanowi wyzwanie, nawet dla doświadczonych ogrodów zoologicznych oraz hodowców. Aby umożliwić im swobodny wybór partnera, należy włożyć wiele wysiłku. Jak ma to miejsce w „Aralandii”, dużej wolierze do swobodnego lotu w ogrodzie zoologicznym w Wuppertal. Można tu znaleźć do 40 młodych ar różnych gatunków w parach, które są monitorowane i dokumentowane za pomocą nowoczesnej technologii. Ptaki pochodzą od członków Zrzeszenia Europejskich Ogrodów Zoologicznych, z którymi Zoo Wuppertal ściśle współpracuje.

Kampania Zwierzę Zoo Roku

Kampanię „Zwierzę roku”powołano do życia w 2016 roku, w celu wspierania zagrożonych gatunków, których zagrożenia nie były dotychczas przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Tytuł „Zwierzę roku” przyznawany jest gatunkom zwierząt, które stoją na granicy wyginięcia, nie mają żadnego, lub jedynie niewielkie lobby i często nie są brane pod uwagę przez „wielkie organizacje ochrony przyrody”, jak na przykład świnia brodawkowa w 2022 roku. Od zeszłego roku na Filipinach i w Indonezji, a także w niemieckojęzycznych, partnerskich ogrodach zoologicznych, działa sieć wsparcia. Dotychczas na rzecz świń brodawkowatych udało się zebrać 150 000 euro i zainwestować w lokalne projekty ochronne. Działania te będą kontynuowane po 2022 roku.

Źródło: Naturschutz Tierpark Nasze Zoo Goerlitz Zgorzelec

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama