Kolejna transza węgla już w Jędrzychowicach

We wtorek, 19 grudnia, do miejskiego punktu dystrybucji węgla w Jędrzychowicach dotarło kolejnych 25 ton zamówionego węgla. Tym razem to groszek II. Urząd powiadamia mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć zakupu tego sortymentu.  25 ton węgla typu ”groszek II”*, którego odsprzedaż właśnie się rozpoczyna, to niespełna 15,5% całkowitego zamówienia na ten sortyment. Zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie deklarowali mieszkańcy zamówiliśmy […]

You are currently viewing Kolejna transza węgla już w Jędrzychowicach

We wtorek, 19 grudnia, do miejskiego punktu dystrybucji węgla w Jędrzychowicach dotarło kolejnych 25 ton zamówionego węgla. Tym razem to groszek II. Urząd powiadamia mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć zakupu tego sortymentu. 

25 ton węgla typu ”groszek II”*, którego odsprzedaż właśnie się rozpoczyna, to niespełna 15,5% całkowitego zamówienia na ten sortyment. Zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie deklarowali mieszkańcy zamówiliśmy 162 tony groszku II.

Całkowite zamówienie złożone przez Gminę Miejską Zgorzelec w końcu października to łącznie 513 ton węgla w 3. sortymentach:

  • kostka – 135 ton z Kopalni Węgla Kamiennego Wesoła
  • groszek II – 162 tony z Kopalni Węgla Kamiennego ROW Ruch „Rydułtowy”
  • orzech – 216 ton z Kopalni Węgla Kamiennego ROW Ruch „Rydułtowy”

Dotychczas otrzymaliśmy 18,5% zamówionego sortymentu „kostka” i ok. 15,5% zamówionego sortymentu „groszek II”, co stanowi 9,74%  całkowitego zamówienia, które nasza gmina złożyła na węgiel.

Umowa między Gminą Miejską Zgorzelec a spółką Polska Grupa Górnicza z Katowic na dostawę węgla została podpisana 21 listopada. Dokument wygasa z dniem 31 grudnia 2022r.

Sprzedaż węgla odbywa się w kolejności w jakiej mieszkańcy składali zapotrzebowanie na opał. Pracownicy urzędu powiadamiają telefonicznie o możliwości odbioru węgla, przekazują też informacje o numerze konta, na jakie należy dokonać opłaty. Podstawą do wydania węgla na składzie w Jędrzychowicach jest potwierdzenie zapłaty, które wydaje urząd miasta.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych w wydanym na podstawie ustawy, gospodarstwo domowe uprawnione do zakupu węgla po preferencyjnej cenie (2 tys. zł) będzie mogło do końca 2022 roku kupić nie więcej niż 1,5 tony węgla.

Punktem dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta Zgorzelec jest PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jędrzychowicach.

Cena węgla nie obejmuje kosztu transportu z punktu dystrybucji w Jędrzychowicach pod adres wskazany przez odbiorcę oraz kosztu ewentualnego workowania węgla.  Obie usługi mogą zostać wykonane na koszt odbiorcy, po indywidualnym uzgodnieniu ze spółką MPGK, której powierzono dystrybucję  węgla na terenie naszego miasta.

Źródło: zgorzelec.eu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama