Informatyka specjalnością młodych Licealistów

W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 Fundacja Rozwoju Informatyki realizowała projekt “Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jan Łukasiewicza. Głównym celem projektu było zapewnienie systemowego wsparcia rozwoju utalentowanej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w zakresie kluczowych kompetencji cyfrowych, jakimi […]

You are currently viewing Informatyka specjalnością młodych Licealistów

W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 Fundacja Rozwoju Informatyki realizowała projekt “Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jan Łukasiewicza.

Głównym celem projektu było zapewnienie systemowego wsparcia rozwoju utalentowanej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w zakresie kluczowych kompetencji cyfrowych, jakimi są algorytmika i programowanie. Projekt służył ugruntowaniu i rozwojowi osiągnięć młodych Polaków w światowych konkursach programistycznych. W ramach projektu uczniowie pracowali w kołach zainteresowań, brali udział w obozach naukowych, startowali w specjalnie dedykowanych im turniejach algorytmiczno-programistycznych. Mieli także możliwość poszerzenia swoje wiedzy poprzez udział w wykładach i webinariach prowadzonych przez uznanych naukowców.

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu aktywnie uczestniczyło w projekcie i kontynuowało zaawansowaną pracę na rzecz uczniów uzdolnionych informatycznie i zainteresowanych rozwojem informatycznym. Działania szkoły zostały ocenione bardzo wysoko i jako wyraz uznania otrzymaliśmy wyróżniający szkołę dyplom.

Do poszerzanie wiedzy uczniów na temat współczesnych wyzwań w informatyce oraz szlifowaniu umiejętności informatycznych, w szczególności w zakresie algorytmiki i programowania motywował i dopingował p. Paweł Pilczuk nauczyciel informatyki, inicjator przedsięwzięcia.

Liczymy na to, że LO na stałe zagości wśród najbardziej zaawansowanych szkół w pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama