Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż na terenie Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Fundację Inter VIVOS z siedzibą w Warszawie.

You are currently viewing Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnicy fundacji są do Państwa dyspozycji w następujących lokalizacjach i terminach:

1) siedziba MOPS  Bogatynia -ul. Żołnierzy II AWP 14 – poniedziałki, wtorki czwartki i piątki w godzinach 7.30 – 11.30,  środy 12.00- 16.00

2) siedziba Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 40 – poniedziałki godz. 12:00 – 16:00 , środy godz. 11:00 – 15:00, piątki godz. 8:00 – 12:00

3) siedziba Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk – ul. Bolesławiecka 29 -wtorki godz. 8:00 – 12:00,  czwartki godz. 11:00 – 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod adresem stronie internetowej oraz w dedykowanym profilu w mediach społecznościowych – Facebook

Pracownicy fundacji pozostają do Państwa dyspozycji pod adresem biuro@fundacjaiv.pl lub pod numerem telefonu 693-899-475.

Dla osób, które nie mogą skorzystać z wizyty w punkcie  nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona w sposób zdalny, tj. przez telefon, za pomocą dedykowanego adresu mailowego, w formie czatu lub za pomocą wideo porady. W celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej powołany został koordynator ds. dostępności. Koordynator obsługuje dedykowaną infolinię, na której udzielane są informacje m.in. o możliwości i warunkach zorganizowania porady z udziałem tłumacza polskiego języka migowego, tłumacza MIGAM, o lokalizacji punktów prowadzonych nasz naszą Fundację, ich specjalizacji, godzinach pracy, dostępności miejsc parkingowych czy też dostępności podjazdu lub windy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

4) nieodpłatną mediację; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Fundacja dysponuje zasobami kadrowymi pozwalającymi na świadczenie nieodpłatnej mediacji.

źródło: Fundacja Inter VIVOS

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama