Cudzoziemcy przekazani zostali do Polski w ramach readmisji

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu przejęli od niemieckiej policji 5 cudzoziemców przekazanych do naszego kraju w ramach readmisji. Niemieckie służby przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej 2 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy nadużywali procedury uchodźczej oraz 3 Nepalczyków będących nielegalnie w strefie Schengen. Obywatele Czeczeni zatrzymani zostali na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Po ich […]

You are currently viewing Cudzoziemcy przekazani zostali do Polski w ramach readmisji

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu przejęli od niemieckiej policji 5 cudzoziemców przekazanych do naszego kraju w ramach readmisji.

Niemieckie służby przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej 2 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy nadużywali procedury uchodźczej oraz 3 Nepalczyków będących nielegalnie w strefie Schengen.

Obywatele Czeczeni zatrzymani zostali na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Po ich przekazaniu funkcjonariusze SG ze Zgorzelca ustalili, że wcześniej Czeczeni złożyli w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Następnie wyjechali do Niemiec i tam również złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Z uwagi na ich wyjazd, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umorzył prowadzone postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy zaraz po przekazaniu złożyli pisemne oświadczenia w obecności tłumacza, iż nadal będą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania mają obowiązek przebywać na terytorium Polski.

Kolejnych trzech cudzoziemców  – obywateli Nepalu, policja niemiecka przekazała do Polski w ramach readmisji uproszczonej. Cudzoziemcy do Niemiec dostali ze Słowacji podróżując przez Polskę. Zostali zatrzymani 17 grudnia na terenie Niemiec w wyniku kontroli autokaru w związku z ich nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec oraz w związku z przekroczeniem granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. Ponadto w wyniku kontroli legalności pobytu funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce otrzymali decyzje, na podstawie których muszą opuścić Polskę oraz strefę Schengen.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama