Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

You are currently viewing Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie do Gminy.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 100 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (1 tonę) usuniętego odpadu.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, pok. nr 23, w  terminie do dnia  13 lutego  2023r.

Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie bedą w roku bieżącym realizowane.

W załączeniu wniosek o przystąpienie do programu dofinansowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda

Informacje dodatkowe:
tel. 75 77 86 511 wew. 129
pok. nr 23

Pliki do pobrania

– wniosek o usuniecie azbestu – Kopia.pdf (60.29 KB)

Źródło: piensk.com.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama