Budżet na rok 2023

WĘGLINIEC

You are currently viewing Budżet na rok 2023

W dniu 29 grudnia 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej.

W trakcie obrad, po wysłuchaniu Pani Skarbnik i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Węgliniec na 2023 r.

To kolejny rok, kiedy cała Rada Miejska jest zgodna w opinii, że obrane kierunki rozwoju gminy są właściwe.

Budżet jest najważniejszym dokumentem, który określa kierunki działania gminy w nowym roku. Planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą niecałe 18 milionów złotych, z czego 13 milionów zaplanowaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Na to wszystko składa się 31 zadań, których może być jeszcze więcej, w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosków o dofinansowanie. Największym przedsięwzięciem będzie budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie, powstaną również kolejne nowe drogi, chodniki, planowana jest rozbudowa oczyszczalni w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerwonej Wodzie i wiele innych, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Źródło: wegliniec.pl

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama